Välkommen till Västerås stadsmissions Matcentral!
Matcentralen är en verksamhet där hållbarhet är allt. Här jobbar vi med såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet. I Matcentralen tar vi emot mat och livsmedel som skänks till oss från grossister, livsmedelsbutiker och livsmedelsproducenter, som annars hade riskerat bli matsvinn. Maten förmedlas härifrån vidare till ekonomiskt utsatta barnfamiljer och andra västeråsare med ansträngd ekonomi som annars kan behöva prioritera bort sådant som näringsriktig kost. Verksamheten drivs till stor del av människor som av olika anledningar befinner sig utanför ordinarie arbetsmarknad och som genom Matcentralen, kan ta sig ur arbetslöshet och in på arbetsmarknaden.

För vem finns Matcentralen?
Matcentralen finns till för den som lever i ekonomisk utsatthet och som riskerar att behöva prioritera bort regelbunden och näringsriktig kost till sig själv eller till sin familj.

Matcentralen är också en plats där människor kan få möjlighet att växa och utvecklas. Här finns möjlighet att gå från arbetslöshet till att ta sig in på arbetsmarknaden, för den som kanske har svårt att få ett arbete på mer traditionell väg.

Kompetenser i verksamheten
I Matcentralen kontrolleras och säkras livsmedlens kvalitet av Fredrik. Fredrik har en bakgrund som såväl kock som behandlingsassistent och ansvarar både för livsmedlens flöde och kvalitet, samt för de individer som arbetar och/eller arbetstränar i verksamheten.

Fakta
– Varje år slängs ca 100.000 ton livsmedel i Sverige, bara av producenter, butiker och grossister. Utöver det tillkommer svinn som privatpersoner och hushåll står för.
– Västerås stadsmissions Matcentral räknar med att rädda ca 100 ton livsmedel/år från att slängas.
– 11,7% av alla barn i Västerås lever i familjer i ekonomisk utsatthet, vilket kan innebära att vårdnadshavarna exempelvis tvingas prioritera bort sådant som näringsriktig kost och istället behöver oroa sig för hur man ska få mat på bordet till sina barn.
– Matcentralen som är en insamlingsfinansierad verksamhet upprättades vid årsskiftet 2021-2022 tack vare vår största företagsgåva någonsin. Gåvans omfattning: 1.000.000 kr. Gåvogivare: Länsförsäkringar Bergslagen.

För dig som behöver stöd, kontakta Pingst SOS för mer information: https://vasteras.pingst.se/socialtarbete/

För dig som vill bidra
– Bli månadsgivare och ge regelbundet matstöd.
– Ge en engångsgåva.

För frågor om verksamheten och livsmedelsdonationer från företag, kontakta Fredrik för mer information: Fredrik.thingberg@vasterasstadsmission.se
Telefon: 021-404445

Adress
Ånghammargatan 7, Bäckby Västerås.
Verksamhetsansvarig: Fredrik Thingberg

 

    

Tack till:
Mälarenergi
Handelsbanken, anknutna stiftelser
Länsförsäkringar Bergslagen
Ica Maxi Erikslund
Lokala Hjälpen