Svenska Postkodlotteriet

Västerås Stadsmission får via Sveriges Stadsmissioner del av överskottet från Svenska Postkodlotteriet. Bidraget går till arbetet med människor i utsatthet.

– Postkodlotteriet är grundat utifrån tanken om ett starkt civilsamhälle. Det är vår övertygelse att världen blir bättre om det finns fria ideella organisationer som drivs utifrån engagemang, säger Cecilia Bergendahl, Managing Director för Novamedia Sverige AB som driver Svenska Postkodlotteriet på uppdrag av Svenska Postkodföreningen.

Svenska Postkodlotteriet har stöttat Sveriges Stadsmissioner sedan 2008 där Västerås Stadsmission ingår som en av tio lokala stadsmissioner. Totalt har över 390 miljoner kronor gått till stadsmissionernas arbete för människor i utsatthet och utanförskap.

– Stadsmissionerna är ett viktigt nav för den verksamhet som hjälper människor som lever i utsatthet och utanförskap att få ett meningsfullt liv. För oss som jobbar här skapar det extra stolthet att i vardagen kunna se hur pengarna bidrar till förbättring för många, säger Cecilia Bergendahl.

Ger stöd åt 60 organisationer

Sammanlagt 60 ideella organisationer tar del av överskottet från Postkodlotteriet. Dessa jobbar för att förbättra villkoren för människor, djur och miljö. Nationellt såväl som internationellt, eftersom världens utmaningar inte känner av några nationsgränser. Sammanlagt har ideell sektor fått dela på 14,5 miljarder kronor sedan lotteriets start i Sverige 2005.

På Postkodlotteriets hemsida kan du läsa mer om vilka organisationer som får ta del av överskottet.