Vi kämpar för ett samhälle där alla har rätt till ett hem

Västerås stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning.

Våra lokala mål

Vi jobbar utifrån 5 lokala mål för att bryta utanförskap i Västerås.
Mål #1

Ingen hemlöshet

Vi tror på ett Västerås utan någon hemlöshet.
Mål #2

Alla är trygga

Vi tror på ett Västerås där alla känner sig trygga.
Mål #3

Ingen ensamhet

Vi tror på ett Västerås där ingen är socialt isolerad.
Mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vår tids största folkhälsoproblem.
Mål #5

Alla kan arbeta

Vi tror på ett Västerås där alla vill, kan och får arbeta.
Mål #1

Ingen hemlöshet

Vi tror på ett Västerås utan någon hemlöshet.
Mål #2

Alla är trygga

Vi tror på ett Västerås där alla känner sig trygga.
Mål #3

Ingen ensamhet

Vi tror på ett Västerås där ingen är socialt isolerad.
Mål #4

Ingen psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vår tids största folkhälsoproblem.
Mål #5

Alla kan arbeta

Vi tror på ett Västerås där alla vill, kan och får arbeta.

Om våra mål

Lokala målen beskrivs i Agenda 021 och består av fem lokala målen som ringar in nio av FN’s globala mål och gör Västerås till en mer hållbar stad, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

Har du förslag och synpunkter, eller kanske klagomål?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vår organisation och åtgärda brister. Lämna gärna dina synpunkter till oss – stort som smått.

Du kan även nå oss på:
021-40 44 40
info@vasterasstadsmission.se

Några av våra huvudpartners