Västerås Stadsmissions styrelse och ledning

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten.

Styrelsen

Ola Söderberg,
Ordförande

Stiftsprost emeritus Svenska kyrkan.

Simona Hef,
Vice ordförande

Egenföretagare och konsult inom företag- och affärsutveckling i Sverige och internationellt.

Ami Netzler,
Ledamot

Strateg social hållbarhet och mänskliga rättigheter Västerås stad.

Frank Stoor,
Ledamot

Konsult. Tidigare förvaltningschef med ansvar för utbildnings-, kultur och arbetsmarknadsfrågor.

Ingemar Egelstedt,
Ledamot

Utredning och ledning inom hälso- och sjukvård. Sjukvårdschef landstinget Västmanland.

Lennart Rönnquist,
Ledamot

Egenföretagare med konsultuppdrag inom bla logistik. Team-lead på ABB-Hitachi.

Magdalena Bergfors,
Ledamot

Konsult och rådgivare inom offentlig sektor på PwC.

Niklas Gunnar,
Ledamot

VD Mälarenergi.

Thomas Karlsson,
Ledamot

Egenföretagare och konsult inom järnvägssektorn. Fritidspolitiker Västerås stad och Svenska kyrkan.

Emma Sohlberg,
Adjungerad

Direktor på Västerås stadsmission

Ledningsgruppen

Emma Sohlberg
Direktor
Rickard Salzmann
Insamlings- & Kommunikationschef
Ella Heinonen
Insamlingsadministratör
Eva Fredin
Enhetschef Arbetsintegration och butik
Sofie Grande
Socialchef Dagverksamhet ungdom/vuxen
Några av våra huvudpartners