Verksamhet Talk2me

Talk2me är en verksamhet för människor i behov av samtalsstöd. Stödverksamheten Talk2me är volontärbaserad och för människor med lättare psykiska besvär och som bor i Västmanland.

Vår verksamhet med fokus på samtalsstöd

Vårt arbete är inriktat på tidiga insatser med samtalsstöd till västmanlänningar som upplever tillfälliga och lättare psykiska besvär och som inte behöver behandling inom den offentliga vården.

Vi erbjuder trygg miljö där människor får möjlighet att dela sina tankar och känslor med en erfaren samtalsvolontär som lyssnar, stöttar, förstår och vägleder till ökat psykiskt välmående. Genom korta väntetider kan vi tidigt erbjuda samtalsstöd för att förebygga att besvären blir större. Klienterna får vara anonyma och detta kan underlätta för stödbehövande att ta steget och kontakta oss. Varje klient får ca 5 samtal och de är kostnadsfria.

Vi tar i första hand emot i någon av våra samtalslokaler, men det är också möjligt att få stöd via telefon eller digitalt.

Läsa mer om hur du kan få samtalsstöd hos oss

Läs mer om Talk2me

Verksamhetens syfte

Talk2me strävar efter att bidra till att stärka den psykiska hälsan i länet med hjälp av tidiga insatser i form av kostnadsfritt samtalsstöd från erfarna samtalsvolontärer.

Kompetenser i verksamheten

Hos Talk2me finns ca 30 engagerade samtalsvolontärer med en samlat bred yrkeserfarenhet från olika verksamhetsområden inom Region Västmanland, kommunerna, Svenska kyrkan, näringslivet och den ideella sektorn. Alla har erfarenhet av att ge professionellt samtalsstöd. Några har utbildning i samtalsterapi motsvarande Steg1, andra är inriktade på coaching.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Susanne Widsell på susanne.widsell@vasterasstadsmission.se eller 021-40 40 62.

Fakta
  • Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar.
  • Alla kan drabbas, i någon mån, någon gång i livet.
  • Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.
  • Årligen dör ca 1 500 personer av suicid i Sverige. Det är den vanligaste dödsorsaken bland unga medan den grupp där flest tar livet av sig är män över 85 år.

Läs mer om vårt arbete

Öppen mötesplats

Skolgatan 8 är en nykter och öppen mötesplats för dig som känner…

Verksamheten Frida

Västerås Stadsmission driver sedan 2019 verksamheten Frida som är en…

Second hand-verksamhet

Vårt primära syfte med vår second hand-butik är arbetsintegration,…

Dagverksamhet

En plats för stöd och resurser. En plats för de mest utsatta i…

Matcentral

På Matcentralen står hållbarhet i centrum. Vi arbetar med ekologisk,…

Har du förslag och synpunkter, eller kanske klagomål?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vår organisation och åtgärda brister. Lämna gärna dina synpunkter till oss – stort som smått.

Du kan även nå oss på:
021-40 44 40
info@vasterasstadsmission.se

Några av våra huvudpartners