Dagverksamheten

Sturegatan 22
Öppettider:
Måndag – fredag kl 8.00 – 15.00


Dagverksamheten på Sturegatan 22 drivs av Västerås stadsmission i ett partnerskap med Västerås stad. Till denna verksamhet kan människor komma oavsett den livssituation de befinner sig i och verksamheten vänder sig främst till människor i hemlöshet, substansmissbruk och/eller psykisk ohälsa.

Besökarna kan samtala med personal och andra gäster, köpa frukost, lunch och fika, möjlighet att tvätta sina kläder, hämta ut skänkta kläder, sköta sin hygien samt vila. Besökarna har även tillgång till telefon, dagstidning och kan ha sin post ställd till verksamhetens adress. Som hemlös kan man registrera sig hos oss för att kunna sälja tidningen situation Stockholm och därmed få hjälp med försörjning.

Som hemlös eller bostadslös finns det möjlighet att ställa posten till Västerås stadsmission. Du kan däremot inte vara skriven och folkbokförd via Västerås stadsmission utan endast ha din post ställd hos oss. Det är viktigt att du kommer ner till oss på dagverksamheten vid tillfälle och presenterar dig när du ska ställa din post hos oss, så att vi vet om vem du är och att vi ska hålla koll på posten åt dig.

I samarbete med Västerås stad och Landstinget Västmanland finns i dagverksamheten en sjukvårdsmottagning  där besökarna får hjälp med basal sjukvård av läkare och sjuksköterska. Sjukvårdsmottagningen är öppen två förmiddagar i veckan. Varannan vecka har besökarna också tillgång till fotvård som erbjuds av en fotvårdspecialist.

De besökare som ber om hjälp och stöd för förändring av sin livssituation kan i dagverksamheten få kontakt med stödteamet. Stödteamet erbjuder motiverande samtal samt hjälp till kontakt med olika myndigheter.

Du som vill skänka kläder direkt till vår dagverksamhet är välkommen att lämna in dina plagg under ordinarie öppettider. Observera att vissa av dina kläder kan fördelas mellan dagverksamheten och vår second hand-butik beroende på behov för tillfället. Vill du veta hur behovet ser ut just nu är du välkommen att ringa till dagverksamheten på 021-137613.

I dagverksamheten arbetar anställd personal tillsammans med volontärer.

För ytterligare information, kontakta:               

Personal Dagverksamheten telefon 021-13 76 13

Gästtelefon Dagverksamheten telefon 021-14 80 00

Sofie Berglund telefon 021-40 44 51, sms 0722-30 95 66