Våra verksamheter

Västerås stadsmission finns till för människor i olika typer av utanförskap. Med uppdraget att göra Västerås till en mänskligare stad arbetar vi förebyggande, stödjande, med frågor som rör våld i nära relation samt med arbetsintegration. Vi tror på ett Västerås utan utanförskap och arbetar mot fem lokala mål för en mer hållbar och inkluderande stad.

De fem lokala målen bildar tillsammans Agenda 021 och består av:

1. Ingen hemlöshet
2. Alla är trygga
3. Ingen ensamhet
4. Ingen psykisk ohälsa
5. Alla kan arbeta

Läs mer om Agenda 021 och de olika målen här.