Våra verksamheter

Västerås stadsmission finns till för människor i Västerås som behöver hjälp och stöd att hitta sin egen motivation och kraft för att kunna påverka och förändra sin livssituation. Det kan handla om bl.a hemlöshet, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, ungdomar i utsatthet och riskmiljöer etc.

  • Inom område vuxen finns dagverksamheten som vänder sig främst till människor i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa. Härifrån utgår stödteamet som på den enskildes initiativ hjälper och stärker de individer – unga, unga vuxna och vuxna som vill åstadkomma en förändring i sin livssituation.
  • Arbete och sysselsättning är en verksamhet som syftar till att ta tillvara de resurser och kompetenser hos människor som av olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden.
  • Inom Västerås Stadsmissions verksamhet finns en second hand-butik. Här finns det möjlighet för individer att använda sin resurs och kompetens i en praktik eller arbetsträning.

För mer information om våra olika verksamheter, klicka på flikarna till höger.