Välkommen till Notuddsparken, Västerås stadsmissions verksamhet bostadsintegration!

Här på Rangatan 6 finns två bostadsrätter som ägs av Västerås stadsmission, om ett rum och kök vardera. Syftet med lägenheterna är bostadsintegration och här kommer två individer att bo i varsin bostad, i perioder vars tidsspann kan variera mellan ca 1-2 år eller så lång eller kort tid som anses nödvändigt för att individen ska gå från hemlöshet till att klara av ett eget boende. Här får den som idag lever i hemlöshet möjlighet att bo och bostäderna ska vara en trygg plats att utgå ifrån, där individerna kan jobba med övrig social problematik som kan vara svårt att få distans från när man annars lever på gatan. Efter tiden i dessa bostäder är tanken att man ska klara av ett helt eget boende och då kunna göra plats i lägenheterna för nästa person som behöver en bostad.

För vem finns bostäderna?
Människor som lever i hemlöshet eller akut hemlöshet, som har stort behov av en bostad där individen kan integreras på såväl bostadsmarknad som arbetsmarknad.

Kompetenser i verksamheten
Här får den boende stöd av personal som regelbundet besöker lägenheterna, deltar i styrelsemöten, städdagar i föreningen mm, tillsammans med den boende. Västerås stadsmission säkerställer att den boende sköter bostaden enligt de regler och förväntan på uppförande som finns på samtliga boenden i föreningen.

Fakta
– Ca 600 västeråsare lever idag i någon form av hemlöshet.
– Ett 60-tal västeråsare lever i akut hemlöshet och saknar någonstans att sova om nätterna.

För dig som vill bidra
– Ge en engångsgåva eller bli månadsgivare

Kontakt

Mikko Nolvi
Mikko.nolvi@vasterasstadsmission.se

 Tack till:
Bright Living