Kvinnofrid

Utifrån dagverksamheten bedriver vi ett kvinnofridsprojekt som riktar sig främst till kvinnorna i vår målgrupp. Kvinnofridsarbetet uppmärksammar och synliggör framförallt kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och som är våldsutsatta.

Västerås stadsmission bistår med särskilt stöd och rådgivning i akuta situationer kring exempelvis polisanmälan, skyddat boende, vård- och myndighetskontakter. Vi erbjuder samtalsstöd och som kvinna är du välkommen att delta i våra självstärkande kvinnofridsaktiviteter och forum som vi anordnar regelbundet. Exempel på aktiviteter är att åka iväg på utflykter, laga mat tillsammans, fot- och hårvård eller information samt ha teman och rådgivning kring kropp och hälsa från utbildad vårdpersonal. Inom kvinnofridsprojektet arrangeras även särskilda aktiviteter för män några gånger per år för att arbeta preventivt mot våld i nära relation.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 021-13 76 13.

Bli Trygghetsmedlem

Du kan skapa trygghet för dessa kvinnor genom att bli Trygghetsmedlem och ge en gåva varje månad. Kom enkelt igång direkt i din mobiltelefon – SMSa KVINNOFRID till nummer 72 980

SMSet är kostnadsfritt med undantag för eventuella avgifter från din teleoperatör. Det är lika lätt av avsluta som att komma igång.

Vill du bli volontär? Maila oss på info@vasterasstadsmission.se