Kvinnofrid

Lever du med våld i nära relation? Du är inte ensam! På Frida möter vi några av samhällets mest utsatta människor – våldsutsatta kvinnor i beroende.

Frida drivs för kvinnor, av kvinnor och här stöttar vi alla varandra vilket gör att vi alla kan känna oss trygga. Behöver du få distans från någon som utövar våld mot dig, eller känner du någon som du är orolig för? Kontakta oss redan idag.

En trygg fristad för dig

I centrala Västerås finns en plats där du kan finna lugn och trygghet, en stund där du kan känna dig omhändertagen och stöttad.

Välkommen till Frida

Frida finns till för kvinnor med beroendeproblematik eller med erfarenhet av beroende, som utsätts för någon form av våld från en eller flera män.

Här erbjuder vi en fristad där du kan laga mat, pyssla, vila, umgås eller bara vara och få en stunds avkoppling i en skyddad miljö. Vi på Frida drivs av kvinnor, för kvinnor!

För vem finns Frida?

Vi välkomnar kvinnor som befinner sig i olika former av utsatthet. Många har en pågående kamp med beroende eller har en bakgrund där beroende har varit närvarande. Nästan alla som besöker vår verksamhet har upplevt våld i någon form. Vissa utsätts för våld av någon i sin närhet eller av någon från ett tidigare förhållande. Andra upplever våld från flera olika män och vissa har erfarenhet av psykiskt eller annat typ av våld. Oavsett din situation är du välkommen till Frida för att prata om dina erfarenheter eller för att bara få vara i en trygg miljö där du kan koppla av och ta en stunds andrum.

Kompetenser i verksamheten

Vi på Frida har engagerat behandlingsassistenter och socionomer med specialutbildning inom MI (Motiverande Samtal) och våld i nära relationer. De finns här för att välkomna dig och erbjuda stöd och lyssnande. Läs mer om vårt arbete på Frida

Kontakt

Vid frågor, kontakta Jenny Hedström på jenny.hedstrom@vasterasstadsmission.se eller 021-40 40 64.

Fakta om Kvinnofrid
  • Ca 40% av de som lever i hemlöshet i Västerås, är kvinnor.
  • Så gott som alla kvinnor med erfarenhet av hemlöshet och/eller beroende har upplevt vål från en man.
  • Västmanland är ett av få län i Sverige där det inte finns skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med beroende. Här behöver man först bli kvitt sitt beroende innan man kan få skydd från våldet. Något som är mycket svårt och nästintill omöjligt, då drogerna ofta är en konsekvens av våldsutsattheten.
Några av våra huvudpartners