Välkommen till Västerås stadsmissions samtalsverksamhet – Talk2Me!
Om du känner dig orolig, stressad, misslyckad eller ensam och behöver någon att prata med, är du välkommen att höra av dig till Talk2Me. Hos oss får du prata med någon som lyssnar och stöttar. Du som vänder dig till Talk2Me får 5 kostnadsfria samtal, varav det första som senast 14 dagar efter att du kontaktar oss.

För vem finns Talk2Me?
Talk2Me finns till för alla som fyllt 16 som bor i Västmanland och som har något behov av samtalsstöd.

Kompetenser i verksamheten
Här finns ett 20-tal volontärer som alla har utbildning och/eller erfarenhet av samtalsterapi. Detta i form av steg 1-utbildning i KBT/psykodynamisk terapi, coachande samtal, Lösningsfokuserade samtal, Motiverande samtal, Existentiell vägledning, Gestaltterapi, Mindfulness, stresshantering eller annan lämplig utbildning. Utöver detta krävs erfarenhet av att ge samtalsstöd. Volontärerna har en yrkesbakgrund som t ex socionom, beteendevetare, sjuksköterska, personalvetare, lärare, diakon, psykolog, familjerådgivare. Flera av volontärerna arbetar/har arbetat i kommunens eller regionens verksamheter, så som Psykiatrin, Familjerådgivningen, Asylhälsan, Elevhälsan, Barn- och ungdomshälsan, Socialtjänsten, skolan, Missbruksmottagningen och även Svenska kyrkan, Kriminalvården, HR-avdelning, Killjouren, Brottsofferjouren m fl.

Relevant fakta
– Ca 55% av alla mellan 16-29 år uppger att de har besvär av ängslan, ångest eller oro.
– I Sverige tar ca 150 unga människor sitt liv varje år.
– Suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga, i Sverige.
– Det är vanligare bland kvinnor än bland män att söka vård eller stöd för psykisk ohälsa, samtidigt är männen överrepresenterade bland svenskar som tar sitt liv.

För dig som vill bidra
– Ge en engångsgåva eller bli månadsgivare.
– Bli samtalsvolontär.

Kontakt / info
För stödsökande:
– Ansök via formulär här.

Intresseanmälan volontär:
susanne.widsell@vasterasstadsmission.se

     

 

Tack till:
Stiftelsen Carl Axel Bergstrand
Vinnergi