Stödteamet

Stödteamet utgår från Västerås stadsmissions dagverksamhet på Sturegatan 22. Förutsättningarna för vårt arbete grundar sig i ett väl etablerat förtroende till individen där stödteamet fungerar som stöd och resurs.

Stödteamet vänder sig till dig som befinner dig i en problematisk livssituation eller är på väg att hamna i ett utanförskap såsom exempelvis bostadslöshet i kombination med substansmissbruk, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa.

Vi i stödteamet kan tillsammans med dig identifiera och formulera ditt behov av vård, stöd och service samt i nätverksmöten möjliggöra att olika insatser planeras och samordnas. Vi erbjuder motiverande samtal i grupp eller individuellt. Du kan få råd och stöd, men vi kan även företräda dig i kontakter med olika myndigheter när du ger oss fullmakt till det.

Kontakten med stödteamet är givetvis under tystnadsplikt och sker på individens eget initiativ. Vi som arbetar i stödteamet har kunskaper, utbildning och erfarenheter inom socialt arbete.

För ytterligare information, kontakta:

Personal Dagverksamheten telefon 021-13 76 13

Sofie Berglund telefon 021-40 44 51, sms 0722-30 95 66