Arbete & sysselsättning

Arbete och sysselsättning är stadsmissionens verksamhet som syftar till att ta tillvara på de resurser och kompetenser hos människor som av olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden. I vår second hand-butik finns det möjlighet för praktik eller arbetsträning.