Arbete & sysselsättning

Arbete och sysselsättning är stadsmissionens verksamhet som syftar till att ta tillvara på de resurser och kompetenser hos människor som av olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden. I vår second hand-butik finns det möjlighet för praktik eller arbetsträning.

För ytterligare information, kontakta:

Meri Duic, Enhetschef Arbete & Sysselsättning/HR ansvarig telefon 021-40 44 50, 072-230 95 65