Arbete och sysselsättning

Arbete och sysselsättning är stadsmissionens verksamhet som syftar till att ta tillvara på de resurser och kompetenser hos människor som av olika anledningar befinner sig långt från arbetsmarknaden. I vår second hand-butik finns det möjlighet för praktik eller arbetsträning.