Svenska Postkodlotteriet

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Hela miljardöverskottet från lotteriet går varje år till ideella organisationer. Västerås Stadsmission är medlem i Sveriges Stadsmissioner som är en bland 59 förmånstagare till Postkodlotteriet. Stadsmissionen finns på 30-talet orter runtom i Sverige och har sedan 2008 totalt erhållit 372 miljoner kronor  till olika projekt och verksamheter lokalt för människor i social och ekonomisk utsatthet. 

Tack vare alla som har en postkodlott kan vi som organisationer hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallas för postkodeffekten.