Styrelse

Styrelsen

Ola Söderberg – Ordförande, Stiftsprost Svenska Kyrkan Västerås
Håkan Liljestrand – Vice ordförande, jurist, Länsförsäkringar Västerås
Simona Hef – Ledamot, Egen företagare, Provida
Marianne Ohlsson – Ledamot, egen företagare, Västerås
Ingemar Egelstedt – Ledamot, styrelseordförande Svenska kyrkan, Västerås
Magnus Uhlin – Föredragande, direktor Västerås stadsmission
Ann Lystedt – Ledamot, Västerås
Charlotte Nilsson – Ledamot, organisationskonsult, MindMatch
Niklas Gunnar – Ledamot, Mälarenergi

Ledningsgrupp

Magnus Uhlin, Direktor. Bakgrund inom mötesindustrin
Rickard Salzmann, Insamling och kommunikationsansvarig. Bakgrund, Kommunikation och Närinsliv
Meri Duic, Enhetschef Arbete & Sysselsättning. Bakgrund, beteendevetare
Sofie Berglund, Enhetschef Dagverksamhet ungdom/vuxen. Bakgrund, socialpedagog