Styrelse och ledning

Styrelse

Ola Söderberg – Ordförande
Simona Hef – Vice ordförande
Ami Netzler – Ledamot
Ann Lystedt – Ledamot
Frank Stoor – Ledamot
Ingemar Egelstedt – Ledamot
Marianne Ohlsson – Ledamot
Niklas Gunnar – Ledamot
Thomas Karlsson – Ledamot
Magnus Uhlin – Adjungerad

Valberedning

Görel Korkman – Sammankallande gkorkman@bredband2.com
Kenneth Holmstedt
Magnus Odéen

Ledningsgrupp

Magnus Uhlin – Direktor
Rickard Salzmann – Insamlings- & Kommunikationschef
Sofie Berglund – Enhetschef Dagverksamhet ungdom/vuxen
Michel Caballero – Butikschef