Styrelse

Styrelsen

Ola Söderberg – Ordförande
Håkan Liljestrand – Vice ordförande, jurist Länsförsäkringar Västerås
Simona Hef – Ledamot, Egen företagare Provida
Marianne Ohlsson – Ledamot, egen företagare
Ingemar Egelstedt – Ledamot
Ann Lystedt – Ledamot
Charlotte Nilsson – Ledamot, organisationskonsult MindMatch
Niklas Gunnar – Ledamot, VD Mälarenergi
Thomas Karlsson – Ledamot, Teknisk konsult Logistica Consulting
Magnus Uhlin – Föredragande, direktor Västerås stadsmission

Ledningsgrupp

Magnus Uhlin, Direktor
Rickard Salzmann, Insamling och Kommunikationsansvarig
Sofie Berglund, Enhetschef Dagverksamhet ungdom/vuxen