Styrelse och ledning

Styrelse

Ola Söderberg – Ordförande
Stiftsprost emeritus Svenska kyrkan.

Simona Hef – Vice ordförande
Egenföretagare och konsult inom företag- och affärsutveckling i Sverige och internationellt.

Ami Netzler – Ledamot
Strateg social hållbarhet och mänskliga rättigheter Västerås stad..

Frank Stoor – Ledamot
Tidigare konsult samt förvaltningschef med ansvar för utbildnings-, kultur
och arbetsmarknadsfrågor. Nu pensionär samt ordförande i Rädda Barnen. 

Ingemar Egelstedt – Ledamot
Utredning och ledning inom hälso- och sjukvård. Sjukvårdschef landstinget Västmanland.

Lennart Rönnquist – Ledamot
Egenföretagare med konsultuppdrag inom bla logistik. Team-lead på ABB-Hitachi.

Magdalena Bergfors – Ledamot
Konsult och rådgivare inom offentlig sektor på PwC.

Niklas Gunnar – Ledamot
VD Mälarenergi.

Thomas Karlsson – Ledamot
Egenföretagare och konsult inom järnvägssektorn. Fritidspolitiker Västerås stad och Svenska kyrkan.

Magnus Uhlin – Adjungerad

Valberedning

Görel Korkman – Sammankallande gkorkman@bredband2.com
Kenneth Holmstedt
Magnus Odéen

Ledningsgrupp

Rickard Salzmann – Insamlings- & Kommunikationschef
Sofie Berglund – Tf Direktor, Enhetschef Dagverksamhet ungdom/vuxen