Organisation

Västerås stadsmission vill driva ett kvalitativt insamlingsarbete. Därför är vi medlemmar i Giva Sverige, och har 90-konto som kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Västerås stadsmissions styrelse har också antagit en insamlingspolicy som styr insamlingsarbetet.

Läs mer:
Policy för insamlingsverksamheten

Västerås stadsmission är en av tio stadsmissioner i Sverige som är medlemmar i Riksföreningen Sveriges stadsmissioner www.sverigesstadsmissioner.se
I riksföreningen samarbetar vi kring insamling, vi är av förmånstagarna i PostkodLotteriet, och opinionsbildning.