Organisation

Västerås stadsmission är en ideell förening. Nedan finner du årsmötesprotokoll och årsredovisning. I årsredovisningen ingår vår kodrapport för 2010 utifrån FRIIs kvalitetskod.

Västerås stadsmission vill driva ett kvalitativt insamlingsarbete. Därför är vi medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, och har 90-konto som kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
Västerås stadsmissions styrelse har också antagit en insamlingspolicy som styr insamlingsarbetet.

Läs mer:
Policy för insamlingsverksamheten

Västerås stadsmission är en av nio stadsmissioner i Sverige som är medlemmar i Riksföreningen Sveriges stadsmissioner www.sverigesstadsmissioner.se
I riksföreningen samarbetar vi kring insamling, vi är av förmånstagarna i PostkodLotteriet, och opinionsbildning.