Idégrund

Vårt ändamål (stadgarna §1)

Västerås stadsmission är en ideell förening som har som ändamål att, utifrån den kristna grundtanken om varje människas värdighet, bedriva social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa, för människor i behov av sysselsättning samt för utsatta ungdomar och unga vuxna. En helhetssyn på varje människa skall vara vägledande. 

Västerås stadsmission har också som ändamål att driva opinion i frågor som rör dessa verksamheter. 

Läs mer:
Stagar 2019

Vår vision

”Ett mänskligare Västerås”

Vår värdegrund

Västerås stadsmissions värdegrund utgör en utgångspunkt för alla som arbetar för Västerås stadsmission. De värdeord som ska vara ledstjärnor i vårt arbete är: ansvar och tillit.

Läs mer:
Värdegrund beslutad 2020-02-03