Idégrund

Vårt ändamål (stadgarna §1)

”Västerås stadsmission är en ideell förening som har som ändamål att, utifrån den kristna grundtanken om varje människas värdighet, bedriva social verksamhet för människor i hemlöshet, missbruk och kriminalitet, för människor i behov av sysselsättning samt för utsatta barn och ungdomar. En helhetssyn på varje människa skall vara vägledande.
Västerås stadsmission har också som ändamål att driva opinion i frågor som rör dessa verksamheter.”

Läs mer:
Stagar 2013

Vår vision

”En mänskligare stad för alla”

Vår värdegrund

Västerås stadsmissions värdegrund utgör en utgångspunkt för alla som arbetar för Västerås stadsmission. De värdeord som ska vara ledstjärnor i vårt arbete är: respekt, kraft och hopp.

Läs mer:
Värdegrund beslutad 100318