Förslag och synpunkter

Har du synpunkter, förslag eller klagomål på Västerås stadsmission? Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vår organisation och åtgärda brister. Lämna gärna dina synpunkter till oss – stort som smått. 

Så här hanterar vi dina förslag, synpunkter eller klagomål:

  • Synpunkter från kunder/gåvogivare/deltagare/gäster välkomnas alltid.
  • Problem bör lösas där de uppstår och alltid med god kommunikation.
  • Synpunkter ska alltid återkopplas med minsta möjliga dröjsmål.
  • Alla synpunkter tas på allvar.
  • Alla synpunkter och klagomål ska komma aktuell chef tillhanda.
  • Förutsatt att kontaktuppgifter lämnats så svarar aktuell chef på dina synpunkter.
  • Dina synpunkter är viktiga för oss och kommer att framföras till ledningsgrupp där rutiner kring dessa kommer att ses över. 

För att komma i kontakt med oss ang dina synpunkter, förslag eller klagomål:

Västerås stadsmission
info@vasterasstadsmission.se | 021-40 44 40
Ateljégatan 4, 724 71 Västerås