"Jag tänker f*n inte vara arbetslös!"

Emma har tidigare upplevt svårigheter att komma vidare i rekryteringsprocesser i samband med att hon sökt jobb. Kanske beror det på den diagnos Emma har, NF1 som föranlett att hon är blind på ett öga samt att hon har dyslexi? Men Emma som söker jobb som går ut på att möta kunder, sälja och ge god service – kan inte förstå varför det ska behöva vara ett hinder.

Emma har tidigare arbetat deltid i en livsmedelsbutik i Sala. Men på grund av arbetsbrist blev arbetstillfällena färre och hon började söka andra arbeten. Gång på gång nekas Emma anställning. Med kantat självförtroende blir det allt svårare att hitta motivationen att söka jobb och självbilden av den personen Emma en gång var, blir allt sämre. Under hösten 2019 kommer Emma i kontakt med Västerås stadsmission. Här i organisationens second hand-butik skulle Emma få möjlighet att arbeta utifrån just sina förutsättningar, där nedsatt syn och dyslexi inte är ett hinder utan där man helt enkelt hittar arbetsuppgifter som Emma kan sköta precis lika bra som någon annan.

Under sin tid på Västerås stadsmission upplever Emma att hon växt som person och hon berättar att hon idag känner igen sig själv som den glada och spralliga personen hon är. ”När jag först kom till stadsmissionen var jag rädd för vad folk skulle tro och tänka om mig. Men jag upptäckte snabbt att här dömer ingen mig, här kan jag bara vara mig själv” säger Emma som upplever att fler av hennes kollegor känner detsamma.

När vi frågar Emma varför hon ville dela med sig av sin historia berättar hon att hon ofta får frågan varför hon jobbar på stadsmissionen, att många verkar tro att det ska vara någon form av straff att bli placerad här. Därför vill hon att fler ska få en rättvis bild av vad det innebär att arbeta på Västerås stadsmissions second hand – eller någon annan verksamhet där man tillämpar arbetsträning och jobbar med arbetsintegration. Fler borde förstå vilken bra väg det är att gå för någon som vill arbeta, men som av någon anledning har svårt att få en anställning genom den traditionella vägen där en formell ansökan och ett CV är vad arbetsgivaren möts av, istället för individen bakom papperen – fortsätter Emma.

Just kundkontakt och försäljning är något som väckt ett större intresse för handel hos Emma som nu börjat fördjupa sig i allt från produktplacering, logistik till arbetsmiljöfrågor. Det här har Emma fått praktisera även utanför stadsmissionens second hand, bland annat på Ica Kvantum som är en av Västerås stadsmissions vänföretag. Nu hoppas Emma komma i kontakt med fler potentiella arbetsgivare som driver verksamheter främst inom handel eller övriga serviceyrken, och som ser nyttan i den här typen av rekrytering där man fokuserar på att individen ska passa verksamheten snarare än vad som står i den sökandes CV.  

Västerås stadsmission tror på ett Västerås där alla kan arbeta. I vår second hand är just arbetsintegration det viktigaste och vi hoppas kunna hjälpa både Emma och många fler att hitta sitt drömjobb.