Matfattigdom

Dagverksamhet, Matcentralen

Så ser det ut i Västerås bland familjer och hushåll som lever i ekonomisk utsatthet.

Varje år tillkommer nya ord i det svenska språket, som Institutet för språk och folkminnen kallar för nyord. Ett av de nyord som dök upp i det svenska språket 2022 var ”matfattigdom” som helt enkelt syftar till att en individ inte har råd med mat, inte har råd med tillräckligt med mat eller att hen tvingas prioritera bort näringsriktig mat. I Västerås lever enligt *Västeråsbarometerns senaste uppdatering, ca 10,7% av alla barn i ekonomiskt utsatta familjer – vilket innebär närmare 4000 barn. Samtidigt slängs ungefär en tredjedel av alla livsmedel som produceras kastas, och vi lever över planetens tillgångar.

Under hela 10-talet har Västerås stadsmission tagit emot livsmedel från butiker, restauranger och grossister som haft skadade förpackningar eller vars bäst-före-datum närmat sig. Den här maten har vi istället fått, för att kunna dela ut via vår dagverksamhet där vi möter människor i hemlöshet mm. Då både inflödet av livsmedel- samt efterfrågan på mat ökade, väcktes en dröm om att kunna starta en Matcentral där vi på ett strukturerat sätt kunde ta emot, förvara och dela ut överskottslivsmedel till den som behövde den som går hungrig. I samverkan med Länsförsäkringar Bergslagen kunde vi under 2021 bygga upp en Matcentral som skulle komma att dela ut den första matkassen redan i januari 2022. Idag, två år senare tar vi emot cirka 220 ton livsmedel/år och möter runt 230 barnfamiljer och andra hushåll varje vecka, som vi kan erbjuda matstöd.

Utöver Länsförsäkringar Bergslagen som stöttade oss ekonomiskt för att kunna upprätta Matcentralen, med vår största enskilda företagsgåva någonsin om 1.000.000 kr (och ett fortsatt årligt stöd) har ICA Maxi Hälla, ICA Maxi Erikslund, Mälarenergi, Lokala Hjälpen och Erikslund Shopping Center anslutit som partners, för att hjälpa oss att behålla och driva Matcentralen. Matcentralen finansieras delvis även med hjälp av stiftelsemedel från bland annat Hedvig & Paul Boréns stiftelse samt Stiftelsen Carl Axel Bergstrand.

*Källa: http://barometern.vasteras.se/globala-hallbarhetsmal/ingen-fattigdom/unga-i-ekonomiskt-utsatta-hushall/v%C3%A4ster%C3%A5s/table/

Aktuellt

Anmäl dig till nyhetsbrev

Några av våra huvudpartners