Internationella volontärdagen

Dagverksamhet, Matcentralen, Talk2me

Den 5 december var det internationella volontärdagen och vi vill passa på att tacka alla som arbetar ideellt hos oss.

Inom Västerås stadsmission finns ett hundratal människor som arbetar ideellt, helt utan krav på ersättning, lön eller andra förmåner – utan med medmänsklighet som drivkraft. Enligt Volontärbyrån upplever 97% av alla volontärer att de faktiskt påverkar samhället i en positiv riktning och det hjälper både många att känna sig mindre ensamma, likväl som det för unga är ett sätt att ta sig ut i arbetslivet. Vi har hjälp av volontärer i alla våra verksamheter och faktum är att det är tack vare dem som vi kan hjälpa så många som vi hjälper varje dag.

– Ett exempel är Talk2me där ett 30-tal volontärer med bakgrund och/eller kompetens inom samtalsterapi möter våra klienter och håller kostnadsfria stödsamtal i hela länet för att lindra, minska och förebygga psykisk ohälsa.

– Ett annat exempel är Matcentralen där vi tar emot överskottslivsmedel från ett 20-tal butiker och grossister som sedan delas ut till ungefär 230 hushåll varje vecka, där ungefär hälften av dessa är barnfamiljer. Här tar vi emot ca 220 ton livsmedel under ett år, som ska upp på hyllor, ner i kassar och ut till västeråsare som behöver den som mest. Det är mycket tack vare våra volontärer som vi klarar av att hålla det tempot som vi gör i verksamheten.

– Ett tredje exempel på hur ideellt arbete kan ta form är något vi tycker oss se mer och mer av, både här i Västerås men också ute i landet. Det är arbetsgivare som vill bidra till sitt lokala samhälle genom att erbjuda sina medarbetare att volontärarbeta på arbetstid. Alltså att arbetsgivaren uppmuntrar till – och skapar förutsättningar för medarbetaren – att ägna sig åt den här typen av engagemang som ju bevisligen leder till saker som ett bättre mående, känslan av inkludering och som ger perspektiv på vardagen. Det här erbjuder till exempel Länsförsäkringar Bergslagen sina medarbetare, som frekvent besöker våra verksamheter för att bryta av vardagen och göra något som de flesta upplever som extra meningsfullt.

Så här säger Maria efter en dag som volontär för Västerås stadsmission:

”Det är ett sådant privilegium att få utföra den här typen av arbete under ordinarie arbetstid. Både jag själv och de medarbetare jag pratar med, som kommer tillbaka efter en dag i stadsmissionens verksamheter, känner en enorm stolthet. Det ger perspektiv på livet och de bekymmer och tankar man själv kanske har, bleknar verkligen i förhållande efter en dag i exempelvis Dagverksamheten. Jag känner mig både glad och tacksam och kommer tillbaka till kontoret med nya värdefulla perspektiv/insikter. Det här skulle jag rekommendera fler arbetsgivare att erbjuda sina medarbetare.” – Maria Mingo Bennström, HR-partner Länsförsäkringar Bergslagen.

Aktuellt

Anmäl dig till nyhetsbrev

Några av våra huvudpartners